STADIUM GENERALE Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medam ”Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam Menuju World Class University ”

This image has an empty alt attribute; its file name is foto-2-1.jpeg
This image has an empty alt attribute; its file name is foto-3-1.jpeg
This image has an empty alt attribute; its file name is foto-4.jpeg
This image has an empty alt attribute; its file name is foto-1-1.jpeg

Sabtu, 09 September 2023 telah terlaksana Stadium Generale Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan ” Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam Menuju World Class University ” yang bertemakan ”Universiti Islam : Dulu , Kini dan Masa depan ( Islamic University : Past, Present, and Future )” yang diadakan di Aula Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan .

Dengan Narasumber : Dr. Asyraf Israqi Bin Jamil dari Academy Of Islamic Studies Universiti Malaya, Malaysia

serta dibersamai oleh :

Prof. Dr. Syukur Kholil, M.A selaku Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Prof. Dr. Nurussakinah Daulay, M.Psi Selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Acara ini berjalan sangat lancar dan hangat .